Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (18/11/2013)


Στη χτεσινή Συνεδρίαση της Ολομέλειας των Φορέων για τα θέματα Υγείας της Πάρου και της Αντιπάρου, συζητήθηκαν και παρθήκαν ομόφωνες αποφάσεις για τα Οργανωτικά του Συντονιστικού, την Οργάνωση και Πραγματοποίηση του Τοπικού Θεματικού Δημοψηφίσματος και την Γενική Απεργία.
Έγινε μια πολύ καλή και διεξοδική συζήτηση με δεκάδες παρεμβάσεις όπου επιβεβαιώθηκε για μια ακόμα φορά ο ανοικτός χαρακτήρας του Συντονιστικού, η διαφανής λειτουργία του, και οι δημοκρατικές διαδικασίες στη λήψη των αποφάσεων. Ξεκαθαρίστηκε ότι η συμμετοχή στο Συντονιστικό είναι εθελοντική και ότι είναι ανοικτό σε όλους τους συλλογικούς φορείς των δύο νησιών μας, σε όλες τις παρατάξεις  και κόμματα, και κύρια σε όλους τους Πολίτες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σ’ αυτό. Είναι ανοικτό και επιδιώκει να συμπεριλάβει όλη την Κοινωνία. Επιβεβαιώθηκε ότι οι αποφάσεις θα παίρνονται στη βάση της Ομοφωνίας με την επίτευξη της μέγιστης δυνατής Συναίνεσης.
Με ομόφωνη απόφαση ορίστηκε 5μελής Οργανωτική Γραμματεία που θα έχει σαν αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει την «γραφειοκρατική» δουλειά, την οργάνωση των συναντήσεων, την ενημέρωση  των φορέων, την έκδοση Δελτίων Τύπου μετά από απόφαση των Συνελεύσεων, και τον συντονισμό για την οργάνωση των εκδηλώσεων. Τα μέλη της που ορίστηκαν ομόφωνα είναι:
Ο μέχρι σήμερα «προεδρεύων» Κώστας Αργουζής, η Αντιδήμαρχος Άννα Κάγκανη σαν εκπρόσωπος του Δήμου Πάρου, εκπρόσωπος που θα οριστεί από τον Δήμο Αντιπάρου, και δύο εκπρόσωποι που θα οριστούν από την  Ένωση Γονέων και τον Εμπορικό Σύλλογο.   

Συζητήθηκε επίσης το θέμα της οργάνωσης του τοπικού  Δημοψηφίσματος στα δύο νησιά, με βασικό ερώτημα αυτό της Γενικής Απεργίας, με βάση την παλαιότερη απόφαση του Συντονιστικού, αναλύθηκαν οι στόχοι και οι δυσκολίες που υπάρχουν για την επιτυχία του και επιβεβαιώθηκε η βούληση όλων των συμμετεχόντων για την πραγματοποίηση του.

Από τις παρεμβάσεις έγινε σαφές ότι η προετοιμασία του Δημοψηφίσματος απαιτεί πολύ δουλειά και μεγάλη κινητοποίηση όλων των φορέων, με συνελεύσεις-συγκεντρώσεις σε όλα τα Χωριά και τη Παροικία, σε όλους τους τόπους εργασίας, και συναντήσεις με όλα τα σωματεία και συλλόγους. Μόνον έτσι θα ευαισθητοποιηθεί η Κοινωνία και θα εξασφαλιστούν οι συνθήκες για την επιτυχία της κορύφωσης των κινητοποιήσεων με τη Γενική Απεργία.
Γενικά κρίνεται ότι η χτεσινή συνάντηση ήταν επιτυχημένη γιατί επιβεβαίωσε τον ενωτικό χαρακτήρα του όλου εγχειρήματος, ξεκαθάρισε τον τρόπο λειτουργίας του Συντονιστικού και έλυσε διάφορα θέματα δυσλειτουργίας που είχαν προκύψει. Συνεχίζουμε με μπούσουλα τις ομόφωνες αποφάσεις μας και τραβάμε μπροστά …

Αποφασίστηκε ότι η επόμενη Συνάντηση θα γίνει την Δευτέρα 25 Νοέμβρη, με θέματα την οριστικοποίηση των ερωτημάτων του Δημοψηφίσματος, το ξεκίνημα της δουλειάς και την ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας για τις προγραμματιζόμενες κινητοποιήσεις.   
###


Δεν υπάρχουν σχόλια: