Ησυγκίνηση της εκφωνήτριας της ΕΡΑ Χρύσας Δημητριάδου για το κλείσιμο του δορυφόρου.