Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Από τα 206,9 δίς, λιγότερα από 0,5 δις "πήγαν" για μισθούς και συντάξεις!

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Η διάθεση των ποσών του δανείου της Ελλάδας από την Τρόικα, σε δις €

Χρήση δανείων
Ποσόν


Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
58,20
Εξόφληση ληξιπρόθεσμων ομολόγων
55,44
Πιστωτές για διαγραφή χρέους (PSI)
34,60
Επαναγορά χρέους
11,29
Τόκοι 30 μηνών
34,60
Εξοπλιστικές δαπάνες δύο ετών
10,20
Συμμετοχή στο ESM
0,90
Έλληνες πολίτες, έξοδα Τρόικας
1,70


Σύνολα
206,93
Πηγή: Attac Austria
 "Με το μνημόνιο, μας δίνουν χρήματα και πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις".....
 Μόνο 1,7 δις μένουν για τον Ελληνικό προυπολογισμό και από αυτά πρέπει να να αφαιρεθούν οι τεράστιες αμοιβές των στελεχών της Τρόικας, καθώς επίσης τα διάφορα έξοδα τους, τα οποία ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια
 Η ζημίες δε που έχουν υποστεί οι Έλληνες ξεπερνούν τα 700 δις € (απαξίωση του χρηματιστηρίου, πτώση των τιμών των ακινήτων, χρεοκοπίες επιχειρήσεων, μείωση μισθών και εισοδημάτων, υπερβολική φορολόγηση κοκ.) 
 
ΠΗΓΗ  

Δεν υπάρχουν σχόλια: