Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Αεριοστρόβιλος 10 MW στον ΑΣΠ Πάρου

Η ΔΕΗ επιχειρεί να αγοράσει γεννήτρια για 4,75 εκατ. Ευρώ όταν η αξία της “scrap” σε καμία περίπτωση δεν είναι  μεγαλύτερη από 400-500 χιλιάδων ευρώ 
Το έτος 2011 η ΔΕΗ Α.Ε., Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών με τη σύμβαση ΔΠΑΝ 83821788 μίσθωσε κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού μια γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με κινητήρα Αεριοστρόβιλο για τις ανάγκες της θερινής αιχμής στο Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί της Πάρου. Η ισχύς της γεννήτριας ήταν 10 MW.
Η χρέωση της γεννήτριας ήταν 950,00 €/ MW ανά ημέρα, δηλ. 9.500,00 €/ ημέρα. Για αυτή την ενοικίαση, η ΔΕΗ πλήρωσε 60 x 9.500,00 = 570.000,00 € για το 2011 και 570.000,00 € για το 2012.
Ο διαγωνισμός έγινε ώστε να ενοικιαστεί η γεννήτρια για τον ΑΣΠ Πάρου ενώ δεν υπήρχε πραγματική ανάγκη ενέργειας στο νησί. Όταν επιχειρήθηκε να χρησιμοποιηθεί η γεννήτρια τον Αύγουστο του 2012 υπήρξαν αλλεπάλληλες  διακοπές ηλεκτροδότησης στο νησί και, τελικά, δεν μπήκε σε λειτουργία.   Τόσο η παλαιότητα της γεννήτριας, όσο και το υψηλό επίπεδο θορύβου και η υψηλή κατανάλωση κάνουν τη συγκεκριμένη γεννήτρια περιβαλλοντολογικά και οικονομικά τελείως ασύμφορη και τεχνικά απαράδεκτη. Επίσης η σύμβαση προέβλεπε ότι εφόσον η ΔΕΗ Α.Ε. το επιθυμούσε μπορούσε να επεκτείνει τη μίσθωση και για το ίδιο διάστημα του 2013.
Παρόλα αυτά, η διοίκηση της ΔΕΗ επιχειρεί να αγοράσει την γεννήτρια για 4,75 εκατ. ευρώ, όταν η πραγματική αξία μιας τέτοιας γεννήτριας είναι η αξία “scrap” και σε καμία περίπτωση όχι μεγαλύτερη από 400-500 χιλιάδων ευρώ (όσο περίπου και το ετήσιο μίσθωμα της).
Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
1  Η γεννήτρια λειτούργησε έστω και για μια ώρα το πρώτο διάστημα μίσθωσης του 2011; Ποιος ο λόγος για την μην λειτουργία της; Δεδομένου ότι η γεννήτρια δεν λειτούργησε το 2011 και ταυτόχρονα στο Σταθμό της Πάρου δεν έγιναν διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω έλλειψης της γεννήτριας αυτό δεν αποδεικνύει ότι η γεννήτρια δεν ήταν απαραίτητη και συνεπώς παράλληλα με το γεγονός ότι παρουσίαζε κακή λειτουργική συμπεριφορά έδινε στη ΔΕΗ την αφορμή να καταγγείλει τη σύμβαση;  Γιατί η ΔΕΗ δεν το έκανε
  2.   Εφόσον το 2011 η γεννήτρια δεν λειτούργησε καθόλου γιατί η ΔΕΗ Α.Ε. δεν κατήγγειλε τη σύμβαση αλλά την άφησε σε ισχύ και για το επόμενο έτος;
  3.   Ποια διαστήματα η γεννήτρια τέθηκε σε λειτουργία το 2012;
  4.   Γιατί η ΔΕΗ ούτε δεν κατήγγειλε τη σύμβαση και όταν με τις δοκιμές που έγιναν μεσούσης της θερινής αιχμής (Ιούλιο και Αύγουστο) προκαλούσαν προβλήματα στην ομαλή ηλεκτροδότηση του τουριστικού νησιού;
  5.   Γιατί δεν καταγγέλθηκε η σύμβαση όταν μετά τις 16 Αυγούστου 2012 μετά από αλλεπάλληλες βλάβες η γεννήτρια λειτούργησε κατά τη λειτουργία της έβγαζε τόσο θόρυβο και καπνό που η λειτουργία της ήταν απαγορευτική;  Μετά από τις 16 Αυγούστου που υποτίθεται ότι οι βλάβες της γεννήτριας επισκευάστηκαν και η μονάδα ήταν διαθέσιμη πόσες ώρες λειτούργησε; 
  6.   Η ΔΕΗ θα ενεργοποιήσει τη δυνατότητα επέκτασης της μίσθωσης και για το 2013;
  7.   Υπάρχει πρόταση από τον ανάδοχος της μίσθωσης που προτείνει στη ΔΕΗ να αγοράσει τη γεννήτρια αυτή; Με ποια διαδικασία ποιους όρους και με τι τίμημα επιτρέπεται η ΔΕΗ να αγοράζει μεταχειρισμένο εξοπλισμό; Πως θα αξιολογηθεί η εμπειρία της ΔΕΗ από τη λειτουργική συμπεριφορά του Αεριοστροβίλου; Ποιο το κόστος ετήσιας συντήρησης; Ποια η διάρκεια ζωής της γεννήτριας; Ποιο είναι το έτος κατασκευής του Αεριοστροβίλου;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Πετράκος Αθανάσιος
Ουζουνίδου Ευγενία
Συρμαλένιος Νίκ

Δεν υπάρχουν σχόλια: