Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΠΙΖΑ

      

 
ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΜΠΙΖΑΣ
Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου

                                                                                                                                                       

 Πάρος 07.12.13


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ


ΘΕΜΑ : 2ο Γυμνάσιο Παροικίας Πάρου


Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπολίτες μας για την πορεία του έργου του 2ουΓυμνασίου Παροικίας Πάρου.
Καταρχήν αξίζει να αναφερθεί ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων βάσει του υπ’ αριθ. 10914/2009 συμβολαίου αγόρασε αγροτεμάχιο στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Πάρου συνολικού εμβαδού 16.927,29 τ.μ. για την ανέγερση σχολικής στέγης. Το παραπάνω αγροτεμάχιο θα παραχωρηθεί δωρεάν από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον Δήμο Πάρου διότι η αρμοδιότητα ανέγερσης σχολικών κτιρίων έχει μεταφερθεί στους Δήμους σύμφωνα με το ν.3852/2010.   

Η συγκεκριμένη απόφαση για την παραχώρηση  ήταν στην ημερήσια διάταξη (7ο θέμα) του προηγούμενου Περιφερειακού Συμβουλίου που ήταν προγραμματισμένο για τις 28.11.2013 αλλά ακυρώθηκε λόγω των πλημμυρών που συνέβησαν στην Ρόδο. Εκτιμώ ότι το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα υπάρξει η σχετική απόφαση.

Η ανέγερση του 2ου Γυμνασίου προϋποθέτει την σύνταξη της σχετικής μελέτης.
Η μελέτη του 2ου Γυμνασίου με προϋπολογισμό 400.000,00 € ήταν εγγεγραμμένη με κωδικό 2010ΜΠ06730032 στη Συλλογική Απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΣΑΜΠ 0673 στο ΠΔΕ έτους 2013, η οποία είχε εκδοθεί στις 16.05.2013
 ( ΑΔΑ, Απόφαση ΥΠΑΑΝ:ΒΕΝ2Φ-ΗΗ1) .

Ταυτόχρονα έχουν ληφθεί οι σχετικές εγκρίσεις , Πρακτικό της 23.03.2009, Επιτροπής Καταλληλότητας  Οικοπέδου για την ανέγερση νέου διδακτηρίου ,  Κτιριολογικό Πρόγραμμα του Γυμνασίου Πάρου, δυναμικότητας 450 μαθητών, θεωρημένο την 27.04.2010 από την ΔΙ.Π.Ε.Ε. του Υπουργείου Παιδείας.

Στις 11.10.2013 ( αρ. πρωτ.15032 ) ο Δήμος Πάρου έστειλε αίτημα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για αύξηση του προϋπολογισμού της προεκτιμημένης αμοιβής της προς εκπόνησης μελέτης στα 593.284,73 €.

Στις 05.11.2013( αρ. πρωτ.102789/2607 )  η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπέβαλε πρόταση προς το ΥΠΑΑ για την τροποποίηση του προϋπολογισμού της παραπάνω μελέτης.

Στις 02.12.2013 ( αρ.πρωτ.53653/ΔΕ-6060 , ΑΔΑ : ΒΛΟΧΦ-ΓΥΩ ) το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ( ΥΠΑΑ ) ενέκρινε την τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ( ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΜΠ 067/3 του έργου «ΜΕΛΕΤΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Ν.Α.ΚΥΚΛΑΔΩΝ» με το ποσό των 593.284,73 €

Ο Δήμος Πάρου ως φορέας υλοποίησης αυτού του τόσο σημαντικού έργου για το νησί μας  εκτιμώ ότι θα προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη της εν λόγω μελέτης.

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται και οι διαδικασίες για την λήψη της απόφασης έγκρισης όρων δόμησης κατά παρέκκλιση καθώς και το σύνολο των λοιπών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για την υλοποίηση του έργου.

Προσωπικά θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για όσους έχουν εργαστεί μέχρι σήμερα ( πρώην Νομαρχία, Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ,Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πάρου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) για το παραπάνω θέμα και να ζητήσω από όλους τους εμπλεκόμενους την συνεργασία και στήριξη του αναδόχου μελετητή για την ταχεία ολοκλήρωση της παραπάνω μελέτης.

Εφόσον η παραπάνω μελέτη υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσει να ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο ( νέο ΕΣΠΑ ) 2014-2020.

Τα κτιριακά προβλήματα του υπάρχοντος Γυμνασίου δεν μας επιτρέπουν κανένα εφησυχασμό αλλά απαιτούν συνεχή εγρήγορση, παρακολούθηση και εντατική δουλειά.


 Με εκτίμηση,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κώστας Ν. Μπιζάς
Μαθηματικός
Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου  Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: