Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Μείον 118







                                                     
 Ένα εκπλη κτικό video από τους διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Πατρων



Δεν υπάρχουν σχόλια: