Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΡΟΥΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΡΟΥ
          Έτος ίδρυσης: 1999, Τηλ. 6937825315 - 6970055238          
Αρ. Πρωτ. 165
Πάρος, 1-11-2013

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
                                                                                                                                            Προς:
                                                                                                      Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου,
                                                                                                                           κ. Λ. Κοντό

                                                                                                                        Κοιν/ση:
1.       Δήμαρχο Πάρου κ. Χρ. Βλαχογιάννη
2.       Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
3.       ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου
4.       Σύλλογο Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης
5.       Δ.Σ Συλλόγων Γονέων Πάρου
6.       Περιφερειακούς Συμβούλους Πάρου
7.       Δ/ντές σχολικών Μονάδων
8.       Τοπικά ΜΜΕ

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων ασφαλούς λειτουργίας εκπαιδευτικών κτηριακών υποδομών της Πάρου.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

       επειδή ανέκυψαν πρόσφατα σοβαρότατα προβλήματα καταλληλότητας αιθουσών διδασκαλίας σε σχολικές μονάδες της Πάρου, με πρώτη και επείγουσα περίπτωση αυτή του Γυμνασίου Πάρου στην Παροικιά, αλλά και δευτερευόντως, αυτές του Γυμνασίου & Νηπιαγωγείου Νάουσας, προβλήματα για τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν λάβει επίσημα γνώση με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 15/29-10-2013 του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου Παροικιάς, το υπ΄αριθμ. Πρωτ.15/7-10-2013 του Συλλόγου Γονέων του Γυμνασίου Νάουσας και το υπ΄αριθμ.Πρωτ. 6/22-10-2013 του Συλλόγου Γονέων του Νηπιαγωγείου Νάουσας, παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε εκτάκτως το θέμα στα υπό συζήτηση θέματα του προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου.
       Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι ειδικά για το θέμα των σοβαρότατων προβλημάτων διάβρωσης του φέροντα οπλισμού της οροφής της παλαιάς πτέρυγας αιθουσών του Γυμνασίου Παροικιάς, στις 30-10-2013, η Δ/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου, παρουσία εκπροσώπου-μηχανικού της τεχνικής Υπηρεσίας, αποφάσισε ομόφωνα (είναι στη διάθεσή σας τα σχετικά πρακτικά), να αποφανθεί η τεχνική Υπηρεσία μέχρι τις 4-11-2013 για το εάν μπορεί να δοθεί ολοκληρωμένη και τεχνικά αξιόπιστη λύση στο κτήριο και, κατά συνέπεια, να διασφαλίζεται η καταλληλότητα των αιθουσών για σχολική χρήση, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών της μονάδας.
       Με την αναμενόμενη επίδειξη ευαισθησίας από μέρους σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και αναγκαία συνδρομή επί του θέματος. 

Για το ΔΣ της Ένωσης,
                      Η Πρόεδρος                                                                                                        Ο Γραμματέας
                                             
                   Μαρία Κορδονέλλη                                                                                        Αντώνης Δαβανέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: