Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΠΠ


 Πάρος, 25/07/2013

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
Σωτήρης Καστρουνής – Δημοτικός Σύμβουλος της ΚΕΠΠ.

Αίθουσα αναμονής στο λιμάνι της Παροικιάς από το Λιμενικό Ταμείο Πάρου Αντιπάρου
  Στο λιμάνι της Παροικιάς το Λιμενικό Ταμείο Πάρου Αντιπάρου σκοπεύει να κατασκευάσει αίθουσα αναμονής επιβατών περίπου 500 τμ. κοντά στο σημείο που βρίσκονται σήμερα τα στέγαστρα.
 Συμφωνούμε με την αναγκαιότητα της αίθουσας αναμονής. Επισημαίνουμε όμως ότι η μελέτη
κατασκευής θα πρέπει να λάβει υπόψη της πώς μια τέτοια αίθουσα θα λειτουργήσει και σε σχέση με την πόλη  πώς θα ενταχθεί αποσυμφορίζοντας  την κυκλοφορία στο χώρο του λιμανιού που είναι ήδη επιβαρυμένη. Στο σημείο εκείνο την ώρα της άφιξης των πλοίων η κυκλοφορία από το μύλο ως τα στέγαστρα επιδεινώνεται εξαιρετικά από τους επιβάτες που περιμένουν, τα ταξί και τα αυτοκίνητα που σταματούν για να αποβιβάσουν ταξιδιώτες και τα αυτοκίνητα που κατευθύνονται προς τον παραλιακό δρόμο.
 Παρεμβάσεις που γίνονται χωρίς τη γενικότερη θεώρηση του χώρου κάνουν πιο πολύπλοκα τα προβλήματα αντί να τα απλοποιούν π.χ. το στένεμα του δρόμου της Εκατονταπυλιανής.
Εκφράσαμε την άποψη πως η αίθουσα θα πρέπει να γίνει σε θέση στο λιμάνι που να αφήνει ικανό χώρο για τους ταξιδιώτες και τα αυτοκίνητα που τους μεταφέρουν, ώστε  να μην επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία της πόλης
Θα μπορούσαν να υπάρξουν προτάσεις και να γίνει μια γόνιμη συζήτηση, αλλά τις απόψεις μας και τους προβληματισμούς μας οι κύριοι του Λιμενικού Ταμείου απαξιούν να ακούσουν. Και ακόμη περισσότερο φαίνεται ότι η Παροικιά για αυτούς είναι απλά ένα διακομιστικό κέντρο για επιβάτες και οχήματα και όχι μια πόλη με τη δική της ζωή και λειτουργία.   
###

«Κατάργηση» Γραφείου Ε.Ο.Π.Π.Υ. στη Πάρο
         Από 1-5-13 το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας) απορροφήθηκε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Στην Πάρο στην Νάξο και στην  Άνδρο υπήρχε υπάλληλος που εξυπηρετούσε τους ασφαλισμένους του ταμείου. Με την απορρόφηση του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όλοι οι υπάλληλοι θα έπρεπε να μεταφερθούν στα γραφεία του, και στην περίπτωση των Κυκλάδων, στην έδρα του Νομού στη  Σύρο.
Για την Πάρο την Νάξο και την Άνδρο δόθηκε η δυνατότητα παραμονής του υπαλλήλου και δημιουργία γραφείου Ε.Ο.Π.Υ.Υ..   με την προϋπόθεση της εξασφάλισης της στέγης του από το Δήμο ή άλλο φορέα, ώστε να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι των παραπάνω νησιών, πράγμα που έγινε στη Νάξο στην  Άνδρο
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Κ.Ε.Π. κος Καστρουνής έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 23-7-13 και τάχθηκε υπέρ της εύρεσης χώρου που θα εξασφάλιζε την υπηρεσία αυτή στο νησί .  Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Ροκονίδας είχε αρνητική άποψη, θεωρώντας ότι το θέμα πρέπει να το λύσει κεντρικά ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Δυστυχώς με την άποψη αυτή ταυτίστηκε και ο Δήμαρχος Κος Βλαχογιάννης με τη δικαιολογία επιπλέον ότι δεν υπάρχει χώρος. Η κατακλείδα λοιπόν είναι πως από τα τρία νησιά που είχαν την δυνατότητα να κρατήσουν τον υπάλληλο προς όφελος των κατοίκων τους, η Πάρος φαίνεται ότι δε θα την εκμεταλλευτεί και το νησί θα μείνει χωρίς γραφείο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: