Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

Πώς μας θέλει η "αληθής δημοκρατία" - Κώστας Βάρβαλης

Νὰ μὴν ἀκούω καὶ νὰ μὴ βλέπω νὰ πατῶ.
Νὰ μὴ νογάω καὶ νά ῾χω τὸ στόμα βουλωτό.
 Νὰ μὴ μὲ φαρμακών᾿ ἡ μπόχα τοῦ καιροῦ μου.
 Χωρὶς αὐτιὰ καὶ μάτια, μύτη καὶ μυαλό, μουγκὸς
 νὰ πηαίνω, ὅποτε μοῦ ῾ρθει, πρὸς νεροῦ μου, 
 κι ἅμα τσινάει ὁ Γάϊδαρος νὰ μὴ γελῶ. 
 Καὶ σὰ μὲ καρυδώνουνε μουνοῦχο σκλάβο οἱ Ἀμερικάνοι,
 ἐγὼ νὰ βλαστημάω τὸ Σλάβο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: