Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος 1/4/2013
    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81, 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010
παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 5.4.2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα  1ο : Συζήτηση, και προτάσεις βελτίωσης για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος εν όψει έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: