Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Εκλογή προεδρείων στις ¨Καλλικρατικές" επιτροπές


Συνεδριάζει την Κυριακή 6 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 το δημοτικό συμβούλιο Πάρου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 Το "έργο" των επιτροπών σε όλη τη χώρα πραγματικά μας έχει αφήσει άναυδους.  
Συνήθως συνεδριάζουν για να επιτρέψουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει ότι έχει ήδη αποφασίσει!  
Αντί για μοχλός δημιουργικής συνεισφοράς των πολιτών, έχει γίνει άλλος ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός.
 Αν θέλουμε να έχει πραγματική σημασία η λειτουργία αυτών των επιτροπών, θα πρέπει να σχεδιάσουμε από την αρχή τον τρόπο λειτουργίας τους.
 Σαν σκέψη δεν είναι κακή... σαν εφαρμογή μάλλον είναι δυσφήμηση για τον τρόπο που μπορεί να λειτουργήσει η τοπική Αυτοδιοίκηση.
 
 «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
 
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 6-1-2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00΄, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
                             
 Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
Μάρκος Κωβαίος
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: