Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Τα μπακαλόχαρτα της υγείας


Η προχειρότητα βασιλεύει στο Υπουργείο Υγείας. Κι αυτό φαίνεται γι΄ άλλη μια φορά με την επιβολή του  μέτρου της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία σε όλα τα σκευάσματα.

Σύμφωνα με την επιστολή που πρόσφατα έστειλε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, η εφαρμογή για να είναι σωστή πρέπει να γίνει όπως σε όλες τις χώρες που ισχύει αυτό το μέτρο και να εξαιρεθούν κατηγορίες ασθενών όπως οι καρκινοπαθεις, οι ασθενείς με ψυχικές παθήσεις, οι μεταμοσχευμένοι, οι ασθενείς με σπάνια νοσήματα κλπ,  γιατί κινδυνεύουν με απορρύθμιση της θεραπείας τους εφόσον χρειάζονται συγκεκριμένα και σταθερά φάρμακα για την πετυχημένη πορεία της  θεραπείας τους. 

Ο ΣΦΕΕ έχει πρότεινει στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, να συσταθεί άμεσα μια ειδική επιστημονική επιτροπή με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της φαρμακοβιομηχανίας (του ΣΦΕΕ και του ΠΕΦ), και η οποία θα έχει τη γνώση και τη δυνατότητα να ορίσει τα κριτήρια για το ποιες ασθένειες πρέπει να εξαιρούνται.
Τα φάρμακα αυτών των ασθενειών  όπως τα διαβητολογικά, τα ογκολογικά κ.λπ. είναι στον κατάλογο μηδενικής συμμετοχής και δεν πρέπει να αναγκάζονται  οι ασθενείς να πληρώνουν.
 Στην επιστολή του επίσης ο ΣΦΕΕ επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλά λάθη στην καταχώριση των τιμών και πρέπει να διορθωθούν άμεσα.

Τέλος, ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει πως για  να μην συμβούν κρούσματα αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά του φαρμάκου,  το υπουργείο οφείλει να θεσπίσει μια χαμηλή τιμή η οποία θα λειτουργεί ως κατώτατο όριο πέραν του οποίου δεν θα πέφτει η τιμή αποζημίωσης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: